BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ÁP DỤNG CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHIÊN BẢN 3.0 – NĂM 2019

Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành các tiêu chí chất lượng dành riêng cho phòng khám đa khoa, trong tình hình đã có nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, Sở Y tế đã xây dựng cập nhật Bộ tiêu chí chất lượng dành cho các phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố, phiên bản 3.0. Bộ tiêu chí chất lượng này cũng là cơ sở để các phòng khám đa khoa đang hoạt động trên địa bàn thành phố phấn đấu thực hiện và Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng tất cả phòng khám đa khoa trong năm 2019.

Bộ tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa phiên bản 3.0 bao gồm 23 tiêu chí, cụ thể như sau:

Mỗi tiêu chí được xây dựng và thiết kế theo nguyên tắc bậc thang chất lượng gồm 5 mức, trong đó, mức 1 là vi phạm các quy định pháp luật, mức 2 là các điều kiện và các hoạt động tối thiểu phải có, mức 3 là các điều kiện và hoạt động cần thiết mà tất cả phòng khám phải phấn đấu thực hiện, mức 4 là mức khuyến khích phấn đấu để đạt chất lượng khá, mức 5 là mức khuyến khích tiếp tục phấn đấu để đạt chất lượng tốt.

Trong thời gian tới, dự kiến trung tuần tháng 5/2019, Sở Y tế sẽ phổ biến và hướng dẫn chi tiết hơn trong buổi giao ban các phòng khám đa khoa. Sở Y tế đề nghị tất cả phòng khám đa khoa tư nhân và công lập, bao gồm các phòng khám đa khoa vệ tinh của các bệnh viện đặt tại các trạm y tế và phòng khám đa khoa vệ tinh theo mô hình chuỗi phòng khám của các bệnh viện công lập, chủ động nghiên cứu, rà soát, bổ sung các hoạt động theo bộ tiêu chí chất lượng, tự đánh giá chất lượng phòng khám.

Theo kế hoạch của Sở Y tế, dự kiến kể từ tháng 6/2019, Sở Y tế sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng tất cả các phòng khám đa khoa, kết quả đánh giá sẽ được công bố rộng rãi để người dân biết và chọn lựa khi có nhu cầu khám, chữa bệnh.

Bộ tiêu chí chất lượng dành cho các phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố, phiên bản 3.0 (file đính kèm)

Theo Sở Y Tế TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *