PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Thông tin về người góp ý:

Giới tính:

Số điện thoại:

Email:

Vui lòng lựa chọn vào ô thích hợp
Quý khách là:

Lần đầu tiên bạn đến PKĐKQT An Phú:

Bạn biết PKĐKQT An Phú qua phương tiện truyền thống nào:

Tại sao bạn chọn PKĐKQT An Phú:

Quý khách sẽ giới thiệu PKĐKQT An Phú với người thân và bạn bè:

Dịch vụ khám bệnh ngoại trú (phòng khám - chẩn đoán hình ảnh -quầy thuốc)
Thời gian chờ đăng ký khám và thanh toán phí:

Thời gian chờ BS khám và tư vấn:

Thời gian chờ thực hiện xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh:

Thời gian chờ kết quả xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh:

Thời gian chờ nhận thuốc:

Quy trình, thủ tục khám bệnh đơn giản và thuận tiện:

Cơ sở vật chất
Mức độ sạch sẽ và tiện nghi:

Bảng hướng dẫn dễ hiểu:

Trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh:

Năng lực và thái độ nhân viên
Bác sĩ tư vấn dễ hiểu và đầy đủ:

Mức độ chuyên nghiệp và thân thiện của nhân viên y tế:

Mức độ chuyên nghiệp và thân thiện của nhân viên phục vụ:

Giá cả dịch vụ y tế:

Những ý kiến và đề nghị khác: