BẢNG GIÁ THUỐC

STTTÊN BIỆT DƯỢCĐVTGIÁ THUỐC BHYT THEO TT54
1.THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
1Atropin Sulfat 0.25mg/mlỐng1,000
2Lidocain VP 40mg/2mlỐng850
11.THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
3Cammic 250mg/5mlỐng3,449
4Medsamic 500mgViên4,300
5Pletaal tablets 100mgViên11,000
6Transamin Tablets 500mgViên5,000
12.THUỐC TIM MẠCH
7Amlodipin - Pyme Am5 5mgViên1,500
8AMLODIPINE STELLA 5 MG 5mgViên750
9Amlor 5mgViên9,000
10Arcalion 200 200mgViên5,000
11Aspirin Stella 81 mg 81mgViên440
12Aspirin Stella 81mgViên520
13ASSOVAS 10mgViên9,500
14Atorvastatin+ Ezetimibe-5A FARMA 10mg;10mgViên2,000
15Atorvastatin+ Ezetimibe-5A FARMA 20mg;10mgViên3,500
16Atozet 10/10 10mg;10mgViên21,000
17Atozet 10/20 10mg;20mgViên25,000
18Bilgrel 75mgViên13,200
19Biresort 10mgViên800
20Biscapro 2,5 mgViên1,100
21Biscapro 5 mgViên2,200
22Bisostad 5 5mgViên1,800
23Bisotexa 2,5mg 2,5mgViên2,500
24Bisotexa 5mg 5mgViên4,000
25Bivolcard 5 5mgViên1,800
26Captagim 25mgViên200
27Captopril_Stada 25mgViên1,000
28Concor 5mgViên5,000
29Concor Cor 2,5mgViên4,000
30Coveram 5mg;5mgViên8,500
31Coversyl 5mgViên7,000
32Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg 5mg; 1.25mgViên7,500
33Crestor 10mgViên11,380
34Crestor 5mgViên14,000
35Diltiazem Stella 60 mg 60mgViên1,500
36Diltiazem Stella 60mgViên1,500
37Dopegyt 250mgViên3,500
38Enalapril Stella 10mgViên1,200
39Enalapril Stella 5mgViên700
40Eulosan 50 50mgViên1,200
41Fenostad 160 160mgViên2,800
42Fenostad 200 200mgViên2,400
43Flodicar 5 mg MR (BOD) 5mgViên3,900
44Glyceryl Trinitrate- Hameln 1mg/ml 10mg/10mlỐng94,000
45Hatlop-150 150mgViên1,900
46Herbesser 60mgViên2,500
47Imdur 30 30mgViên4,000
48Imdur 60 60mgViên9,000
49Indopril 5 5mgViên4,700
50Insuact 10 10mgViên500
51Lipagim 300 300mgViên500
52Lipanthyl 200M 200mgViên10,000
53Lipanthyl 200M 200mgViên10,000
54Lipanthyl NT 145mgViên13,500
55Lipistad 10mgViên1,500
56Lipitor 10mgViên19,000
57Lipitor 20mgViên26,500
58Lisinopril STELLA 10 mg 10mgViên2,700
59Lostad T 25mgViên2,000
60Lostad T50 50mgViên2,500
61Micardis 40mgViên11,500
62Misopato 5 5mgViên2,300
63Natrilix SR 1,5mgViên4,100
64Natrixam 1,5mg; 5mgViên5,950
65Nicarlol 2,5 2,5mgViên735
66Nicomen Tablets 5mgViên3,795
67Nifedipin T20_Stada 20 mgViên900
68Nisten 5mgViên3,500
69Nisten 5mgViên3,500
70Nitralmyl 0,3 0.3mgViên2,000
71Plavix 75mg 75mgViên24,000
72Procoralan 5mgViên12,000
73Rosutrox 20mgViên16,500
74ROTORLIP 10 10MGViên3,800
75ROTORLIP 20 20mgViên6,500
76Rovatin 10mgViên11,000
77SaVi Irbesartan 75 75mgViên3,500
78Savi Losartan 50 50mgViên1,000
79SaViProlol 2,5 2,5mgViên1,000
80Sezstad 10mgViên3,500
81Ticonet 30mgViên5,200
82Trimetazidine Stella 20mgViên1,100
83Vaspycar 20mgViên600
84Vastarel Mr 35mgViên3,500
85Viacoram 3.5mg/2.5mg 3,5mg; 2,5mgViên7,200
86Zhekof-HCT 40mg; 12,5mgViên1,375
87AMLODIPINE STELLA 5 MG 5mgViên750
88ASPIRIN 81 81mgViên66
89Atovze 20/10 20mg; 10mgViên7,000
90Bidizem 60 60mgViên690
91Bivolcard 5 5mgViên1,800
92Captagim 25mgViên200
93Courtois 10mgViên620
94Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg 5mg; 1.25mgViên7,500
95DASARAB 75mgViên600
96Eulosan 50 50mgViên1,200
97Fenbrat 160m 160mgViên580
98Hatlop-150 150mgViên1,900
99Lipagim 300 300mgViên500
100Lipotatin 20mg 20mgViên570
101Nitralmyl 0,3 0.3mgViên2,000
102Savi Carvedilol 12.5 12,5mgViên1,200
103SaVi Prolol 5 5mgViên500
104Telzid 40/12.5 40mg; 12,5mgViên2,000
105Tenocar 100 100mgViên1,050
106Vastec 20mgViên324
107Vastec 35 MR 35mgViên1,500
108Zhekof-HCT 40mg; 12,5mgViên1,375
13.THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU
109A.T Ketoconazole 2% 100mg/5gTuýp5,000
110Apisolvat 7.5mg/15gTuýp31,000
111Besalicyd 15grTuýp20,000
112Butenfin 1% Cream 15gTuýp113,000
113Canesten Cream 20g 1%, 200mgTuýp59,000
114Cortibion cream 8g 160mg+4mgChai14,000
115Daktarin Oral gel 10g 200 mgTuýp52,000
116Dongkwang Silkron Cream 10gTuýp20,000
117Fucidin cream tube 2% 15g 20mg/gTuýp90,000
118Gentritason 5gTuýp18,000
119Hydrocortison creme 1% 15gTuýp35,000
120MEDSKIN CLOVIR 5%Tuýp15,000
121A.T Ketoconazole 2% 100mg/5gTuýp5,000
15.THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN
122Betadine Vaginal douche 10% 125mlChai63,500
123Efticol 0,9% Lọ 10mlChai3,000
124Gynofar 250mlChai13,000
125Gynofar 500mlChai23,000
126LEVIGATUS 20grTuýp23,000
127Milian 20mlChai12,000
128Natri Clorid 0,9% Súc miệng 1000mlChai10,000
129Oxy già 60mlChai3,000
130Povidine 20mlChai7,791
131Xanh Methylen 1%Chai5,000
16.THUỐC LỢI TIỂU
132Urostad 40 40 mgViên500
133Vinzix Inj 20mg/2mlỐng4,000
134Agifuros 40mgViên200
135Franilax 50mg; 20mgViên1,550
136Spinolac fort 50mg + 40mgViên2,205
17.THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
137A.T Domperidon 5mg/5mlGói1,100
138Agimoti-S (BOG) 2,5mg;50mgGói1,800
139AGITRITINE 100 100mgViên370
140Air-X (xanh) 80mgViên1,200
141Azintal Forte Tab (75+100+10+50)mgViên8,500
142Berberin 10 10mgViên440
143Bisnol 120mgViên5,000
144BivoEso 40mgViên16,000
145Buscopan 10mgViên1,600
146CarbogastViên2,000
147Cimetidine MKP 300mgViên1,000
148Conipa pure 10mgỐng5,200
149Daflon 500mgViên4,200
150Detriat 100mgViên3,500
151DilodinDHG 450mg; 50mgViên2,200
152Dimagel 4mg; 300mgViên5,000
153Dimenhydrinat 50mgViên518
154Duphalac 10g/15mlGói5,800
155Enterogermina 2 tỉ bào tử/5mlỐng8,000
156Espumisan Capsules 40mgViên1,000
157Forlax 10gGói5,500
158Gaviscon 10mlGói8,500
159GazGo 200mgViên6,000
160Gebhart (#Pepsane) 4mg; 3000mgGói4,850
161Gebhart 0,004g; 3gGói5,100
162Glucozinc S 10mg/5mlGói5,800
163Haxium 40mgViên10,500
164Imodium 2mgViên3,700
165Kanausin-Metoclopramide viên 10mgViên400
166Lepatis 80mg+50mgViên4,200
167Liverbil 40mg;40mg;80mgViên1,100
168LIVERMARIN 70MG 70mgViên4,600
169Loperamid Nadyphar 2 mgViên400
170Lopetab (BOG) 2 mgViên400
171Modom's 10mgViên362
172Neopeptine 100mg,100mg,30Viên2,800
173Nexium 10mgGói25,000
174Nexium Inj 40mgLọ211,600
175Nexium Mups 20mgViên25,000
176Nexium Mups 40mgViên28,000
177No-Spa 40mgViên1,100
178No-Spa forte 80mgViên2,600
179Omeprazol_DHG 20mgViên740
180Omeprazol_Stada (BOG) 20mgViên1,400
181Panto-denk 20 20mgViên5,800
182Panto-Denk 40mgViên12,500
183Philurso 50mg , 10mg, 5mgViên7,000
184Pralmex Inj 10mg/2mlỐng4,000
185Probiotics Forte 6 tỉ bào tử/10mlỐng7,500
186Pruzitin 5mgViên355
187Pymenospain Inj 40mg/2mlỐng7,000
188Rectiofar 3mlTuýp2,700
189Rectiofar 5mlỐng3,200
190SAMARIN 140mgViên6,500
191Simegaz Plus 800mg + 611.76mg + 80mgGói4,485
192Smecta 3gGói4,500
193Smecta 3gGói4,500
194Sorbitol Vidipha 5gGói900
195Sorbitol_Sanofi 5 gGói2,200
196Spas-agi (BOG) 60mgViên780
197Stadnex 40 CAP 40mgViên8,000
198Ucolic Tablet 200mgViên9,500
199URDOC 300mgViên3,000
200Varogel 611,76mg + 800,4mg + 80mgGói3,000
201Vincopane 20mg/1mlỐng8,000
202A.T Domperidon 5mg/5mlGói1,100
203A.T Zinc 10mgViên181
204AGITRITINE 100 100mgViên370
205AGITRITINE 200 200mgViên740
206Atithios Tab 10mgViên1,100
207Ayite 100mgViên3,450
208Bisnol 120mgViên4,500
209Biviantac 400mg; 306mg; 30mgViên1,900
210Cimetidine MKP 200 200mgViên500
211Cuellar 150mgViên4,600
212DilodinDHG 450mg; 50mgViên2,200
213Dimagel 4mg; 300mgViên5,000
214Drotusc 40mgViên660
215Duphalac 10g/15mlChai95,000
216Duphalac 10g/15mlGói5,800
217Espumisan Capsules 40mgViên1,080
218Expas Forte 80mgViên1,200
219Forlax 10gGói5,500
220Grangel 600mg + 599,8mg + 60mgGói2,500
221Jiracek-20 20mgViên1,000
222Lahm (800mg + 611.76mg + 80mg)/15gGói3,800
223Mebever MR 200mg 200mgViên3,900
224Mezapulgit 2,5g; 0,5gGói1,900
225Modom's 10mgViên362
226Panto-denk 20 20mgViên5,800
227SaVi Pantoprazole 40 40mgViên1,000
228SaVi Urso 300 300mgViên6,500
229Simecol 40mg/mlChai24,000
230Spas-Agi 120 120mgViên750
231Unikids Zinc 70 10mgGói1,400
232URDOC 300mgViên3,000
233Varogel 611,76mg + 800,4mg + 80mgGói3,000
18.HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
234Agi-Beta 0.5mgViên300
235AT VILDAGALIPTIN 50mgViên9,000
236Basethyrox 100mgViên1,000
237BV Medra 8 8mgViên2,400
238Dapa-5A 5mgViên15,000
239Depo-Medrol 40mg/mlLọ42,000
240Dexamethasone (Vinphaco) 4 mg/mlỐng2,000
241Diamicron MR 30mgViên4,000
242Diamicron MR 60mgViên6,500
243Diprospan Inj (5+2)mg/1mlỐng120,000
244Duphaston 10mgViên10,500
245Forxiga Tab 10mgViên23,000
246Forxiga Tab 5mgViên23,000
247Galvus 50mgViên9,200
248GLIMEPIRIDE DENK 3mgViên6,500
249Glucophage 1000mgViên4,400
250Glucophage 850mgViên4,400
251Glucophage XR 1g 1000mgViên5,500
252Glucophage XR 500 500mgViên2,600
253Glucophage XR 750 750mgViên4,300
254Levothyrox 50mcgViên1,200
255MarvelonViên75,000
256Medrol 16mgViên4,500
257Medrol 4mgViên1,300
258Mercilon 0.15mg + 0.02mgViên90,000
259Metformin 1000mg 1000mgViên2,500
260Metformin 500 500mgViên1,000
261Metformin Stella 850mg 850mgViên910
262Mirena 20mcrg/24hCái3,369,960
263OEstrogel Pump-pack 0,06% 80gHộp515,000
264Orgametril 5mgViên2,500
265Postinor 1.5mgViên39,000
266Progesterone Inj 25mgỐng30,000
267Progynova 2mgViên3,930
268SaViPiride 4 4mgViên1,000
269Soluboston 20mgViên8,000
270Solu-Medrol 125mgLọ100,000
271Solu-Medrol Inj 40mgLọ70,000
272Thyrozol 10mgViên2,600
273Thyrozol 5mgViên1,600
274Utrogestan 200mgViên19,000
275ARBOSNEW 50 50mgViên800
276Basethyrox 100mgViên1,000
277Dianorm-M 80mg; 500mgViên3,390
278Gliclada 30mg 30mgViên3,000
279Gliclada 30mg 30mgViên3,120
280GliritDHG 500mg/5mg 500mg; 5mgViên2,080
281Glockner-10 10mgViên680
282Glockner-5 5mgViên1,400
283Glumeform 500 XR 500mgViên908
284Glumeform 750 XR 750mgViên1,500
285Glumeform 750 XR 750mgViên1,900
286GOMES 16mgViên1,690
287Levemir FlexPen 300U/3mlBút tiêm289,000
288Melanov-M 500mg; 80mgViên3,800
289Menison 4mg 4mgViên870
290Metformin 500 500mgViên1,000
291Metformin Denk 1000 1000mgViên2,000
292Novorapid FlexPen 300U/3mlBút tiêm212,000
293Savdiaride 2 2mgViên550
294SaVi Acarbose 25 25mgViên2,000
295SaViPiride 4 4mgViên1,000
2.THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP
296A.T Ibuprofen Syrup 100mg/5mlChai20,500
297Acetab 650 (BOG) 650mgViên510
298Agichymo 8,4 (BOG) 8400IUViên2,000
299Agirofen 400 400mgViên850
300Alaxan 325mg+200mgViên1,400
301Ameflu nighttime-ban đêm 60mlChai20,000
302Arcoxia 90mgViên18,000
303Artrodar 50mgViên14,500
304ATMECIN 40mgViên6,500
305Atocib 120mgViên5,500
306Atocib 60mgViên3,700
307Atocib 90mgViên4,400
308Bart 20mgViên9,200
309Biopacol - Paracetamol /viên hòa tan 150mgViên2,200
310Bostrypsin 4200 UIViên2,000
311Bumesot 500mgViên7,500
312Cataflam Tab 25mgViên4,000
313Cataflam Tab 50mgViên5,500
314Codalgin forte 500mg ; 30mgViên3,800
315Cofidec 200mg 200mgViên10,000
316Colchicina Seid 1mg Tablet 1mgViên6,000
317Decolgen Forte 500mg;10mg;2mgViên1,500
318Decolgen ND 500mg + 10mg + 2mgViên1,500
319Dexamethasone (BOG) 0,5mgViên150
320Dexamethasone 0,5mgViên200
321Efferalgan 500mg SủiViên3,500
322Efferalgan gói 80mgGói2,500
323Efferalgan Sac 150mgGói3,500
324Efferalgan suppo 150mgViên2,800
325Efferalgan suppo 300mgViên3,600
326Efferalgan suppo 80 mgViên3,000
327Effer-Paralmax 250 250mgViên2,100
328Effer-Paralmax C 500mg/150mgViên5,500
329Etodagim 200mgViên2,750
330Fastum Gel 30g 30g 2,5g/100g gelTuýp55,000
331Feburic 80mgViên30,000
332Fenagi 75 75mgViên200
333Fosamax Plus 5600 70mg/5600UIViên130,000
334Fudalis 50mgViên8,500
335GOFEN 400 CLEARCAP 400mgViên3,700
336GOUTCOLCIN 0,6mgViên1,120
337GRACOX 200mgViên1,200
338HAPACOL Đau Nhức 325mg+200mgViên580
339Jemsho 4,2mgViên2,000
340Lorigout 100mgViên800
341Lorigout 300mgViên1,500
342Meficox 200 200mgViên4,500
343Meloxicam-Teva 7.5mg 7,5mgViên1,400
344Merhuflu 500mg;5mg;15mgViên850
345MIBRAIN Tab 325mg+37,5mgViên8,500
346Mobic 7,5mgViên10,500
347Mobic l inj 15mg/1.5mlViên35,000
348Mobimed 7.5 7.5mgViên1,000
349Mongor 1g/ 1000mgViên7,100
350Mycotrova 1000 1000mgViên2,600
351Opedulox 40mgViên12,000
352ORACORTIA H/50 0.1%Viên15,000
353Panactol - Extra 500mg+ 65mgViên540
354Panadol Extra 500mg+65mgViên1,900
355Paracetamol Kabi AD-Đức 1g/100mlChai42,000
356Paralmax 500mgViên600
357Paralmax Extra 500mg+65mgViên1,000
358Paralmax sủi 500mg SủiViên2,000
359Para-OPC 250mg 250mgGói1,500
360Partamol Tab 500mgViên620
361Prednisolon _Boston 5mgViên350
362Ramlepsa 325mg + 37,5mgViên4,800
363Sadapron 100 100mgViên2,000
364SalonpasHộp14,000
365SAVI Drinate 70mg, 2800UIViên63,000
366Syafen 100mg/5mlChai129,000
367Tatanol Children 325mgViên500
368Ultracet 325mg+37,5mgViên9,500
369Voltaren Supp 100mgViên18,000
370Zynadex 40mgViên10,000
371A.T Ibuprofen Syrup 100mg/5mlChai20,500
372AGIETOXIB 60 60mgViên635
373Agirofen 200 200mgViên600
374Bidisamin 500 500mgViên336
375Colchicina Seid 1mg Tablet 1mgViên6,000
376Coxnis 7,5mgViên176
377Diclofenac DHG 50mgViên152
378Fenagi 75 75mgViên200
379GOUTCOLCIN 0,6mgViên1,120
380Hagifen 400mgViên420
381Hapacol 650 650mgViên600
382Hapacol 80 80mgGói1,050
383Mobimed 7.5 7,5mgViên1,000
384Moov 15 15mgViên600
385Mycotrova 1000 1000mgViên2,600
386Para-OPC 250mg 250mgGói1,500
387Partamol Tab 500mgViên620
388RAMITREZ 90mgViên1,240
389Sadapron 100 100mgViên2,000
390SaVi Etoricoxib 30 30mgViên4,000
391SaViPamol Plus 325mg + 37,5mgViên2,500
20.THUỐC GIÃN CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE
392A.T Eperison 50 50mgViên2,500
393Baclopain 10 10mgViên2,500
394Musotret 50mgViên1,600
395Myonal 50mg 50mgViên4,000
396Zamko 25 25mgViên5,700
397Erisk 50mgViên1,700
398Mynarac 150mgViên1,590
21.THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG
399Alegysal 0.1% 5mlLọ88,500
400Betadine (gargle & mouth wash) 125mlChai71,000
401Betahistin 24 A.T 24mgViên500
402Betaserc 16mgViên4,100
403Cetraxal 0,2% 0,25mlỐng10,000
404Cồn Boric 3% (3/2) 10mlChai10,000
405Divaserc 24mgViên2,000
406Dorithricin 870.7mgViên3,000
407Gimyenez 16mgViên1,900
408Hylaform 0,1% 10mg/10mlỐng38,000
409Laci-eye 30mgỐng29,000
410Medoral 250mlChai95,000
411Metoxa 2,6% 10ml 260mgLọ75,000
412Mucome Baby Spray 0,05%Lọ30,500
413Mucome Spray 0.1%Lọ31,000
414Neodex 5 mlChai5,000
415Oflovid Ophthalmic ointment 0,3% 3,5gTuýp85,000
416Ống Hít INHALERỐng5,600
417Otilin Spray- Thuốc xịt mũi 0,1%Lọ22,000
418Polydeson 5 mlChai5,500
419Refresh Tears 15mlLọ72,000
420Rhinex 0,05% 15mlChai6,500
421Sanlein 0.1 TNM 0.1%-5mlChai71,500
422Sanlein 0.3 TNM 0.3%-5mlChai145,000
423Strepsils Cool h/50 gói x2'sViên5,000
424Strepsils Maxpro 2X8'SViên2,500
425SYSEYE 30mgChai29,000
426Tetracyclin 1% 5gTuýp6,000
427Tetracyclin 1% 5gTuýp4,500
428Tobradex 0,3%; 0,1%Lọ55,000
429Tobrex 3mg/mlLọ52,000
430V.Rohto cool 12mlChai55,000
431V.Rohto eye drop 13ml 13mlLọ55,000
432VIDETROL 10mlLọ41,000
433Betahistin 24 A.T 24mgViên500
434Cetraxal 0,2% 0,25mlỐng10,000
435Divaserc 24mgViên2,000
436Gimyenez 16mgViên1,900
437Gimyenez 16mgViên800
22.THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON
438Misoprostol Stella 200 mcgViên6,000
439Oxytoxin 5IU /1mlỐng8,000
24.THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
440Aleucin Inf 500mg/5mlViên15,700
441Amitriptylin 25mgViên500
442Cerahead 800mgViên770
443Cerebrolysin 10mlỐng135,000
444Eurcozyme 120mgViên4,500
445Galanmer 500mcgViên520
446Harotin 20 20mgViên1,100
447LEOLEN FORTE 5mg+3mgViên5,000
448Methycobal 500 mcgViên4,800
449Methycobal Injection IV-IM 500 mcg/1ml ống 1mlỐng42,000
450Mimosa 5mgViên1,500
451Nilkey 20mgViên2,300
452Piracetam Kabi (B/10) 3g/15mlỐng21,000
453Pracetam 1200 1.200mgViên3,500
454Rotundin - SPM 30mgViên2,000
455Stadleucin 500mgViên2,724
456Stresam 50mgViên4,500
457Sulpragi 50mgViên650
458Sumiko 20mgViên5,500
459Tanakan 40mgViên5,000
460Tanganil 500 mgViên5,300
461Agirisdon 2 2mgViên320
462Amitriptylin 25mgViên500
463Cerahead 800mgViên770
464Galanmer 500mcgViên520
465Pracetam 1200 1200mgViên3,500
466Rotundin - SPM 30mgViên2,000
467Sulpiride Stella 50mg 50mgViên600
25.THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
468Acecyst 200mgViên935
469Acemuc 100mgGói2,800
470ACEMUC KIDS 200mgGói3,200
471Acetuss 200mg/10mlỐng7,500
472Acetylcystein Tipharco 200mgViên550
473Ambixol 15mg/5mlChai102,000
474Ambroxol HCl Tablets 30mg 30mgViên1,300
475Antituss Plus 60mlChai13,500
476Astmodil 10 mgViên12,000
477Bambec 10mgViên7,000
478BIXOVOM 8MGViên252
479Brometic 2mg/10mlỐng4,600
480Bromhexin_3/2 8mgViên500
481Brusonex 50mcgChai367,000
482Carbocistein (BOG) 100mgGói1,470
483Carbocistein (BOG) 200mgGói1,680
484Cidetuss IMP 5mg;100mg;15mgViên1,330
485Combiwave FB 100 (100mcg + 6mcg)/liềuBình285,000
486Dextromathorphan Thành Nam 15mgViên340
487Enokast (Montelukast gói) 4mgGói3,200
488Eramux 50mgViên600
489Pulmicort 500mcg/2mlỐng18,000
490Rodilar 15mgViên300
491Seretide Evohaler DC 25/125mcgChai240,000
492Seretide Evohaler DC 25/250mcgHộp321,000
493Singulair 5mg 5mgViên16,000
494Symbicort tubuhaler 60doses 160/4.5mcrg/dosesChai285,000
495Topralsin 1,65mg + 33,3mg + 33,3mg + 33,3mgViên500
496Ventolin Inhaler (CS đóng gói thứ cấp, xuất xưởng: GlaxoSmithKline Australia Pty. Ltd, địa chỉ: 1061 Mountain Highway, Boronia, 3155 Victoria, Australia) 100mcgChai110,000
497Ventolin Nebules 5mg/2,5mlỐng15,000
498Combiwave FB 100 (100mcg + 6mcg)/liềuBình285,000
499HALIXOL 30mgViên2,000
500Medovent 30mg 30mgViên1,900
501Molukat 4 4mgViên1,140
502Seretide Evohaler DC 25/250 mcg 25mcg; 250mcgBình xịt295,000
26.DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC
503Aminoplasmal B.Braun 5% E 250mlChai160,000
504Dextrose = Glucose 30% 250mlChai15,000
505Glucose BBraun 10% 500mlChai70,000
506Kaleorid 600mgViên3,000
507Natri clorid 0,9% 100mlChai13,000
508Natri clorid 0,9% 500mlChai70,000
509Natri clorid 0,9% Súc miệng 500mlChai7,000
510Nước cất pha tiêm 5mlỐng2,000
511Oresol-II (Cam) 2,7g,0.52g,0.58g,0.30gGói1,800
512Ringer Lactate 500mlChai70,000
513Vitaplex Inj 500mlChai75,000
514Panangin 140mg + 158mgViên1,700
27.KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
515B Complex C 15mg, 10mg, 5mg, 50mg, 100mgViên970
516BeroccaViên8,000
517BIOFIL 4grHộp30,000
518Bisufat 25ug;50ug;50mgViên5,200
519Calci D-Mekopha 300mgViên500
520Calcitriol 0,25mcgViên700
521CALCIUM CORBIERE 5ml 5 mlỐng5,500
522Enat 400 400UIViên4,500
523Enpovid A,DViên500
524Enpovid E400 thiên nhiên SPM 400IUViên2,000
525Homtamin Ginseng_ICA 40mg+5mg+500I.U+400I.U...Viên2,500
526Incepavit 400 Capsule 400mgViên2,200
527Ketosteril 67mg + 101mg + 68mg +...Viên18,500
528Luotai - Nhân sâm viên nang mềm 100mgViên10,000
529MAGNE B6 CORBIERE 470mg+50mgViên2,000
530Magne B6 DHGViên1,000
531Pivineuron 250mg; 250mg; 1mgViên2,500
532Powerforte 350mg + 3500mgViên4,500
533Rocaltrol 0.25mgViên5,700
534Rutin-Vitamin CViên500
535Totcal Soft capsule (Calcium + D3) 750mg+ 100UIViên4,500
536Vitamin B1 250mgViên700
537Vitamin B1 50mgViên500
538Vitamin B6 250mgViên600
539Vitamin C 500mgViên600
540Vitamin C 500Mg Inj KABI 500mgỐng3,000
541Vitamin E IMP (BOG) 400IUViên1,260
542Vitamin PP 500mgViên600
543Vitatrum energy 15mg;15mg;23mg;10mg;0.15mg;0.01mg;1000mg;50mg;100mg;100mgViên8,800
544A.T Ascorbic syrup 100mgỐng3,800
545Caldihasan 1250mg + 125IUViên840
546Goncal 0,15g; 1,47gViên1,950
547Magnesi-B6 470mg + 5mgViên630
548Powerforte 350mg + 3500mgViên4,500
549Vitamin C Stella 1g 1000mgViên1,900
28. THUỐC YHCT-THÀNH PHẨM ĐÔNG Y
550Cao Ích Mẫu 100mlChai30,000
551Cốm bổ tỳ Digesleen 56mgGói8,000
552Dầu khuynh diệp OPC 25 mlChai46,000
553Dầu phật linh 1.5mlChai10,000
554Dầu phật linh 5mlChai18,000
555Dầu xanh EAGLE 3mlChai17,000
556Eugica - xanhViên710
557Eugica fort - đỏViên800
558Hoastex 90mlChai40,000
559Hoạt huyết dưỡng não_Đông Dược Việt 470mgViên175,000
560Kim tiền thảo bao phim_Đông Dược Việt 240mgViên92,000
561Kim tiền thảo bao phim_OPC 120mgViên72,000
562Nystatin 25.000IUGói1,500
563Panaxanti 500mgViên4,500
564Siro Ho Haspan 80mlChai61,000
565Siro Pectol E 90mlChai45,000
566Thuốc Ho Người Lớn 90mlChai27,000
567Viên Ích Mẫu OP.CIM 380mgViên1,700
3.THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
568Adrenalin 1 mg/1 mlỐng4,500
569Cetimed 10mgViên4,600
570Cetirizin IMP 10mgViên520
571Clopheniramin -Vidipha 4mgViên300
572Deslora 5mgViên1,730
573Dimedrol 10mg/mlỐng1,200
574Fixco 180 180mgViên5,700
575Gimfastnew (BOG) 120mgViên2,300
576Loratadine SPM 10 ODT 10mgViên1,500
577Loratadine SPM 5 ODT 5mgViên1,500
578NautaminViên3,500
579Pipolphen 50mg/2mlỐng18,000
580PymeCezitec (BOG) 5mgViên1,800
581Stugeron 25mgViên900
582Zyrtec 10mgViên8,700
583Acritel-10 10mgViên3,100
584Becolorat 2,5mg/5mlChai18,000
585Coafarmin 2 2mgViên110
586Deslora 5mgViên1,730
587Telfor 180 180mgViên1,204
588Telfor 60 60mgViên744
30. VẬT TƯ Y TẾ - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
589Acetium 3mg+250mg+224mgViên6,500
590Allisa - que thử thaiHộp17,000
591Băng cá nhân (URGO DURABLE)Miếng1,000
592Băng keo lụa UrgoSyval 1.25cm*5mCuộn17,000
593Băng keo lụa UrgoSyval 2.5cm*5mCuộn30,000
594Băng thun 2 móc=Urgoband 2 móc 7.5cmx4.5mCuộn24,000
595BCS Durex Performa H/3 hộp 3 cáiHộp90,000
596BCS Safefit Ultra Thin H/3 hộp 3 cáiHộp13,000
597BCS Ultra Thin Long Lasting PMC H/3 hộp 3 cáiHộp57,000
598Bepanthen Anti-Scar gel 20gTuýp354,000
599Bepanthen Itch Relief 20gTuýp145,000
600Bộ dụng cụ rửa mũi NeilMed Sinus RinseGói320,000
601Bông Bạch Tuyết 25grGói9,000
602Bông gòn y tế 25 grGói7,000
603Bông viên Y Tế PMC 20 viênViên10,000
604Cồn 70 độ VP 1000mlChai52,000
605Cồn 70 độ VP dạng vòi xịt 1000mlChai57,000
606Cồn 70 độ VP dạng vòi xịt 500mlChai35,000
607Cồn 90 60mlChai4,300
608Dermozone 20mlChai315,000
609Free Nose 120mlChai193,000
610Free Nose baby 120mlChai193,000
611Gạc y tế 5*6*8 Đông Pha gói/10 miếngGói3,500
612Healit Rectan SuppViên36,000
613Hello Baby Plus bút thử thaiHộp54,000
614Hemin gel- trị vết thương hở 25gTuýp391,000
615Khẩu trang KF94Hộp25,000
616Khẩu trang KF94 Trẻ EmHộp28,000
617Khẩu trang y tế 4 lớpHộp35,000
618Khẩu trang y tế thường-H/50Cái1,000
619LadyBalance (Hộp 12 viên) 95,5-99,9%Viên26,000
620Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2Cái240,000
621Merocel cầm máu mũiMiếng170,000
622Miếng dán hạ sốt-Aikido Tatra gói 2 miếngGói14,000
623Natri clorid 0,9% 600ml VP- Nước muối Sinh Lý Vĩnh Phúc Smiles 0.9% 600mlChai10,000
624Novofine 31G 0,25x6mmCây3,000
625Okuskin Gel 30gTuýp396,000
626Papilocare gelTuýp650,000
627PHYTOROID SUPPOSITORIES 1gViên44,000
628Quickstick - que thử thaiHộp18,000
629Regelle gel 2,5g gel 6,5gTuýp450,000
630SPRAY - C NANO BẠC XỊT VỆ SINH TAI 15mlChai54,000
631Sterimar allergic nose- có Mangan cho viêm mũi dị ứng 50 mlChai105,000
632Sterimar nose Hygiene Baby- từ sơ sinh trở lên 50 mlHộp105,000
633Suporan dung dịch rửa vết thương 500mlChai180,000
634Synolis VA 80mg/160mgHộp5,000,000
635Tăm bông người lớn PMCGói10,000
636Tăm bông ráy tai Kotton careLọ10,000
637Tăm bông trẻ em PMCGói24,000
638URGO DURABLE H/20 MIẾNG 2 X 6Hộp25,000
639URGO FAMILY GÓI 10 MIẾNG 2 X 7.2Gói12,000
640URGO MOUTH ULCERS 6 mlChai101,000
641URGOSTERILE 10cm X 10cm 10 X 10Miếng8,000
642URGOSTERILE 5cm X 7cm 5 X 7Miếng4,000
643URGOSTERILE 8cm X 10cm 8 X 10Miếng5,000
644Urgotul Ag/Silver 10cm*12cmMiếng70,000
645XYPENAT 75 mlChai36,000
31.THỰC PHẨM CHỨC NĂNG- TPCN-TP BẢO VỆ SỨC KHỎE
646BAO KHANG DUONG XUAN DON Nature 108mg,103mg,100mgViên280,000
647Bổ Phế_Đông Dược Việt 450mgViên4,000
648CALCI K2 Strong bone 400mg + 22.5 mcg + 200mg + 10 mcgViên365,000
649CALCIUM ACTIVE Denk 500mgViên148,000
650Cjel Calci D3K2 376,63mg;50mg;200IU;22,5mcgGói6,500
651Dạ Dày Khánh Ngân 10mlGói8,000
652Đường ăn kiêng SLIMSWEET 1973mgGói62,500
653ELECTROLYTE Denk 2.7g;341mg;157mg;458mg;1.5mgGói17,000
654ELEVIT 1155 mgViên377,000
655Eugintol Kids 5ml (6+0.6+0.4+0.023)mgGói3,600
656FISH OIL 1000MGViên2,500
657FOMA-F 135mg;80mg;50mg;0,5mgViên3,000
658Fudocal (450+150+5+100)mg+260IUViên5,800
659Giải độc gan Liverthion 150mg+100mg+100mg+100mg+80mg+50mg+10mg+5mgViên4,950
660Hà Thủ Ô Đỏ_Đông Dược Việt 500mgViên139,000
661IMMUN ACTIVE Denk 300mg;10mg;50mg;50mcgGói15,000
662Joint MyVita (300+100+60+60+50+50+5)mgViên6,800
663Kẹo C Hình Thú 80mgViên5,000
664Kẹo Ngậm Vitamin C Con Vịt 20mgViên9,000
665Kẹo sữa ong chúa Minion- NUTIFINE 200mgChai10,000
666Kẹo sữa ong chúa-MekoChai10,000
667LACTONATAL + DHA Denk 110mg;15mg;13mg;6mgViên442,000
668NAT C YUMMY GUMMYZ 30MGGói10,000
669NATURE UVSUN Nature 200mg;100mg;70mg;50mg;40mg;15mg;3mgViên420,000
670Novasol Stomin 150mg+ 50mgGói9,500
671Novasol Tomin Gold 150mg+ 125mg+ 12.5mg+ 0.5mgViên180,000
672NP B-Glucan 400mgGói17,500
673NP Vagaco 250mg+ 120mg+ 60mg+ 60mg+ 30mg+ 25mg+ 25mg+ 20mgViên237,000
674NPGABA Nature 35mg,30mgViên320,000
675OMEGA 369 T.O.N.Y 300mg,50mg,50mg,20mg,10IU,2mgViên4,000
676OSTESAN JUNIOR Denk 200mg;12,5mcg;30mcgViên225,000
677OSTIGOLD 500mgViên1,300
678PEDIAKID 22 Viatmines et Oligo Éléments (Pediakid 22 Vitamin và khoáng chất)Lọ245,000
679PEDIAKID Immuno- fort (Pediakid Tăng cường khả năng miễn dịch)Lọ245,000
680PEDIAKID Vitamin D3 10Mcrg =400UILọ204,000
681Pocari Sweat - Thức uống bổ sung ION 500mlChai15,000
682Redoxon Triple Action 1000mg+10mg+400IUViên6,700
683Rheamom 1000mgViên12,000
684Sensa Cools 7gGói5,000
685Strong C MyVita 375mg+375mg+250mgViên1,800
686STRONGKEY FLEX TNDC Nature 62.5mg;50mg;25mg;15mg;7.5mgViên245,000
687Vasi-calyptol Vân Sinh 20mgViên1,400
688Viên giải độc Natural Detox 225mg;125mg;100mg;20mg;20mg;7,5mgViên270,000
689Viên ngậm Hotamin không đườngViên2,000
690Viên ngậm Tuxcap Plus 26mg;9mgViên40,000
691Vitacap 5000IUViên3,500
692VITAMIN B6 50MGViên55
693Yesnutri 7 in 1 Joint Formula Tablets 500mg;300mg;150mg;100mg;50mg;30mg;10mgViên18,000
32.DƯỢC MỸ PHẨM
694Baby Skin Care 10gTuýp26,000
695Bepanthen Balm 30gTuýp74,000
696Dạ Hương Tím 100mlChai35,000
697Dạ Hương Xanh 100mlChai35,000
698Dầu gió Redlion trắng 10mlChai28,000
699Dầu gió Redlion trắng 24mlChai55,000
700Dầu gió Redlion vàng 10mlChai28,000
701Dầu gió Redlion vàng 24mlChai55,000
702Dầu gió Redlion xanh 10mlChai28,000
703Dầu gió Redlion xanh 24mlChai55,000
704Dầu mù u 15mlChai6,000
705Dermatic Ultra gel 7gTuýp220,000
706Dizigone 500ml 500mlChai155,000
707Dizigone spray 100mlChai71,000
708Doctorlog 20gTuýp53,000
709Nước súc miệng Lisdoub 250mlChai44,000
710Thất Sơn Tinh Dầu 7mlChai26,000
711Thất Sơn Tinh Dầu Nâu 7mlChai26,000
712Tinh dầu Kimagi nâu 6mlChai23,000
713Tinh dầu Kimagi nâu 9mlChai34,000
714Tinh dầu Kimagi TRẮNG 6mlChai23,000
715Tinh dầu Kimagi TRẮNG 9mlChai34,000
716Tinh dầu Kimagi Vàng 6mlChai23,000
717Tinh dầu Kimagi Vàng 9mlChai34,000
718Tinh dầu Kimagi xanh 6mlChai23,000
719Tinh dầu Kimagi xanh 9mlChai34,000
720Vaselin Pure 10gTuýp15,000
4.THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC
721Growpone 10% 10 mlỐng30,400
722Nabifar 5gGói1,000
723Naloxone-hameln Injection 0.4mg/mlỐng52,000
5.THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
724Neubatel-forte 600mgViên5,200
725Neurontin 300 mgViên13,000
726SaVi Gabapentin 300 300mgViên5,000
727SaVi Gabapentin 300 300mgViên5,000
6.THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
728Acyclovir Stella 800 mg 800mgViên4,500
729Agi-Cotrim F (BOG) 160mg+800mgViên700
730Agilinco 500mgViên2,100
731ArdineClav 875/125 1gViên19,000
732Auclanityl 500/125mg 500mg; 125mgViên4,000
733Augmentin 250/31.25 sac 250 mg 250mgGói12,500
734Augmentin 500mg/62.5mg 500mgGói19,000
735Augmentin tablets 1gViên20,500
736Augmentin tablets 625mgViên14,000
737Avelox 400mgViên66,000
738Avelox Inf 400mgChai423,000
739Azithromycin-PYME AZi 250mgViên6,000
740Bilclamos BID 1000mg 1000mgViên20,000
741Bilvacef 500mgViên19,000
742Biocemet DT 500mg/62,5mg 500mg + 62,5mgViên11,000
743Bloci 500mgViên11,500
744Candid Ear Drops 15mlChai50,000
745Cebest 100mgViên9,000
746Cebest 100mgGói9,350
747Cebest 50mgGói7,350
748Cebest 50mgGói7,500
749Ciprobay tiêm truyền 200mg/100mlChai269,000
750Claminat 1,2g 1,2gLọ45,000
751Clarithromycin Stella 250mgViên4,500
752Clarithromycin Stella 250mg 250mgViên4,200
753Clarithromycin Stella 500mgViên6,500
754CTTTZIL 500mgViên32,000
755Dalacin C 300mgViên13,000
756Demosol 400 mgViên9,900
757Dipesalox 200mgViên11,200
758Doncef (BOG) 500mgViên3,000
759Dorogyne _domes 0,75M + 125mgViên2,400
760Doxycyclin (Domesco) 100mgViên1,100
761Efodyl 125mgGói7,700
762Efodyl 250mgGói10,500
763ERYTHROMYCIN & NGHE NAM HA 10grTuýp20,000
764Ethambutol HCL 400mgViên9,500
765Fluomizin 10mgViên21,000
766Fugacar (tablet) 500mgViên24,000
767Gentamicin 80mg/2mlỐng2,800
768Gynoflor 100 million+0.03 mgViên30,702
769Imefed DT 500mg; 125mgViên11,000
770Imexime 200 200mgViên11,000
771Itranstad 100mgViên12,000
772Klamentin 500/62.5 500 mg+62,5mgGói7,200
773Klamentin 500/62.5 500mg; 62,5mgGói3,323
774Klamentin NT 500 mg+62,5mgGói3,500
775LEVODHG 500mgViên6,000
776Levofloxacin IMP 500mgViên5,800
777Lomexin 200mgViên25,200
778Mecefix-B.E 200mgViên10,000
779Mecefix-B.E 250mgViên13,200
780Mecefix-B.E 50mgGói5,500
781Mecefix-B.E 75 mgGói6,600
782Medaxetine 500mgViên19,500
783Metronidazol 250 250 mgViên280
784Microstat - Viên đặt phụ khoaViên14,000
785Moloxcin 400 400mgViên21,400
786Moxacin 500mgViên2,000
787NCCEP 200 mgViên12,000
788Negacef 250 250mgViên3,500
789Neo- Tergynan 500mg; 65.000UI; 100.000UIViên20,562
790Neomiderm 0.01;15000,1000000Tuýp18,000
791Nizoral cream 10 g 20mg/gTuýp40,000
792Ofcin _HG 200mgViên1,000
793Osvimec 300 300mgViên12,500
794Pyfaclor 500mg 500mgViên8,800
795Pyme ABZ-400-Albendazol-ZENT 400mgViên5,000
796Pyrazinamid 500mgViên8,500
797Raxnazole 100mgViên17,600
798Rifampicin/Isoniazide 150mg/100mgViên9,500
799ROVAGI 3 (BOG) 3.000.000 MIUViên5,750
800SILVIRIN 1%Tuýp19,000
801Sporal 100mgViên23,000
802Sulfaprim F 160mg+800mgViên550
803Tavanic 500mgViên50,000
804Tefostad T300 300mgViên8,200
805Tetracyclin 500mgViên1,000
806Tetracyclin 500mgViên1,000
807Tinidazol 500 500mgViên1,400
808Todergim 10gTuýp17,000
809Vigentin 500/125 DT 625mgViên10,000
810Vigentin 875/125 DT 1gViên13,000
811Zaromax 250 250mgViên3,000
812Zinnat tablets 500mgViên28,000
813Zitromax 500mgViên95,000
814Zolmed 150 150mgViên1,800
815Zolomax fort 500mgViên7,500
816Acyclovir Stella 800 mg 800mgViên4,500
817Agiclari 500 500mgViên2,200
818Agifovir 300mgViên1,410
819Aumintox 875 Tab 875mgViên2,400
820Aziphar 200mg/5mlChai69,300
821Biocemet DT 500mg/62,5mg 500mg; 62,5mgViên11,000
822Cefadroxil EG 500mg 500mgViên2,800
823Cephalexin PMP 500 500mgViên1,500
824Dalacin C 300mgViên13,000
825Imexime 50 50mgGói5,800
826Imexime 50 50mgGói5,000
827LevoDHG 250 250mgViên1,020
828Medskin clovir 400 400mgViên35,000
829Metronidazol 250 250 mgViên280
830Negacef 500 500mgViên10,000
831SaViCipro 500mgViên1,500
832Zaromax 500 500mgViên5,250
833Zolmed 150 150mgViên1,800
7.THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU
834Fluzinstad 5mgViên1,500
835Maxdotyl 50mgViên500
836Timmak 3mgViên2,500
837Fluzinstad 5mgViên1,500
838MIRENZINE 5 5mgViên1,150
9.THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
839Domitazol 250mg+25mg+20mgViên2,500
840Harnal Ocas 0.4mgViên17,000
841RowatinexViên4,500
DỤNG CỤ Y TẾ
843Bông Tẩm Cồn Alcohol Pads 70%Hộp30,000
12. THUỐC TIM MẠCH
845Crestor 20mgViên25,000