BIỂU PHÍ TAI MŨI HỌNG
STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Khí dung thuốc giãn phế quản (gồm có thuốc) Lần       100,000
2 Làm thuốc tai [Rửa tai] Lần         50,000
3 Khí dung mũi họng (gồm có thuốc) Lần         50,000
4 Nhéc bất mũi trước cầm máu Lần       150,000
5 Phương pháp Proetz (Rửa mũi làm kê) Lần       100,000
6 Hút rửa mũi, xoang sau mổ Lần       170,000
7 Bơm hơi vòi nhĩ Lần       150,000
8 Chọc hút dịch vành tai Lần       100,000
9 Lấy dị vật tai (gây tê) Lần       200,000
10 Lấy dị vật tai (đơn thuần) Lần       150,000
11 Chích rạch vành tai Lần       150,000
12 Chọc hút dịch tụ huyết vành tai Lần       100,000
13 Chích nhọt ống tai ngoài Lần       230,000
14 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần       100,000
15 Nhét bấc mũi trước Lần       150,000
16 Cầm máu mũi bằng Merocel (2 bên) Lần       300,000
17 Cầm máu mũi bằng Merocel ( 1 bên) Lần       250,000
18 Lấy dị vật họng miệng (không xịt tê ) Lần         80,000
19 Lấy dị vật họng miệng (có xịt tê ) Lần       100,000
20 Khâu vết rách vành tai Lần       230,000
21 Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê Lần       650,000
22 Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê Lần       400,000
23 Gắp dị vật hạ họng đơn giản (không xịt tê) Lần       100,000
24 Gắp dị vật hạ họng đơn giản (có xịt tê) Lần       150,000
25 Gắp dị vật hạ họng phức tạp Lần       200,000
26 Lấy dị vật họng (không xịt tê) Lần         80,000
27 Lấy dị vật họng (có xịt tê ) Lần       100,000
28 Lấy dị vật mũi gây tê Lần       230,000
29 Lấy dị vật mũi (không xịt tê ) Lần       150,000
30 Lấy dị vật mũi (có xịt tê ) Lần       200,000
31  Thông vòi nhĩ 1 bên Lần       100,000
32 Nội soi họng – thanh quản 2 Lần       150,000
33 Nội soi  tai 2 Lần       120,000
34 Nội soi họng – thanh quản 1 Lần       120,000
35 Nội soi mũi xoang Lần       210,000
36 Nội soi  tai 1 Lần       100,000
37 Nhét bấc mũi sau Lần       150,000
38 Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng Lần   1,300,000
39 Nội soi lấy dị vật mũi [không] gây mê Lần       300,000
40 Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo VA Lần       200,000
41 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ Lần       350,000
42 Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê Lần       600,000
43 Cắt chỉ sau phẫu thuật Lần       100,000
44 Lấy dị vật thanh quản qua nội soi gián tiếp Lần       300,000
45 Lấy dị vật thanh quản qua nội soi trực tiếp Lần       700,000
46 Chích rạch áp xe Amidan Lần       100,000