BIỂU PHÍ  SIÊU ÂM
STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 SA Doppler các khớp Lần         200,000
2 SA đo độ mờ da gáy Lần         200,000
3 SA Doppler màu các phần phụ mô mềm Lần         200,000
4 SA Doppler bụng tổng quát – NỮ- (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) Lần         160,000
5 SA Doppler thai nhi trong 3 tháng đầu Lần         200,000
6 SA Doppler thai nhi trong 3 tháng giữa Lần         200,000
7 SA Doppler bụng tổng quát- TRẺ EM Lần         160,000
8 SA Doppler thai nhi trong 3 tháng cuối Lần         200,000
9 SA Doppler bụng tổng quát- NAM- (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) Lần         160,000
10 SA Doopler tử cung buồng, trứng qua đường bụng Lần         200,000
11 SA Doppler các tuyến nuớc bọt Lần         200,000
12 SA Doppler tuyến giáp Lần         200,000
13 SA Doppler u tuyến, hạch vùng cổ Lần         200,000
14 SA Doppler màu tuyến vú Lần         200,000
15 SA Doppler tinh hoàn Lần         250,000
16 SA Doppler động mạch, tĩnh mạch chi trên Lần         250,000
17 SA Doppler tử cung buồng, trứng qua ngã âm đạo Lần         250,000
18 SA Doppler động mạch cảnh Lần         250,000
19 SA Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới Lần         250,000
20 SA Doppler màng tim qua thành ngực Lần         300,000
21 SA Doppler tim người lớn và trẻ em Lần         300,000