RĂNG HÀM MẶT
STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp Lần           250,000
2 Nhổ chân răng số 8 bình thường Lần           300,000
3 Nha phục hình răng cố định-Mão răng toàn sứ Zicoria Lần       2,000,000
4 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lần           300,000
5 Phục hồi cổ răng bằng Composite Lần           400,000
6 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp Lần           400,000
7 Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant Lần           300,000
8 Nhổ răng sữa Lần             50,000
9 Nhổ chân răng sữa Lần             50,000
10 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em Lần             50,000
11 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate Lần           300,000
12 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục Lần           300,000
13 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement Lần           400,000
14 Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement Lần           250,000
15 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần           200,000
16 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần           300,000
17 DV trám 2 răng Lần           200,000
18 DV trám 3 răng Lần           300,000
19 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm Lần           100,000
20 Nha đắp mặt răng độ 1 Lần           150,000
21 Nha đắp mặt răng độ 2 Lần           200,000
22 Nha đệm hàm toàn phần Lần           400,000
23 Nha đệm hàm từng phần Lần           200,000
24 Nha điều trị răng viêm tủy hồi phục loại 1 Lần           300,000
25 Nha điều trị răng viêm tủy hồi phục loại 2 Lần           250,000
26 Nha điều trị tủy lại Cái       1,000,000
27 Nha điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 ( Răng 01 chân) Cái           500,000
28 Nha điều trị tủy răng số 4,5 Cái           600,000
29 Nha điều trị tủy răng số 6,7 hàm dưới Lần           800,000
30 Nha điều trị tủy răng số 6,7 hàm trên Cái       1,000,000
31 Điều trị tuỷ răng sữa một chân Lần           300,000
32 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân Lần           400,000
33 Nha hàm khung Cái       1,500,000
34 Nha hàm nhựa dẻo Biosoft Cái       2,000,000
35 Nha hàm thêm 01 móc Lần           150,000
36 Nha hàm thêm 01 răng Lần           150,000
37 Nha hàn composite cổ răng III Cái           350,000
38 Nha hàn composite cổ răng IV Cái           400,000
39 Nha hàn Composite cổ răng loại I Cái           400,000
40 Nha hàn Composite cổ răng loại II Cái           400,000
41 Nha hàn răng sữa sâu ngà Lần           350,000
42 Nha lắp kẻ hỡ 02 răng độ 1 Lần           150,000
43 Nha lắp kẻ hỡ 02 răng độ 2 Lần           200,000
44 Nha lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm loại 1 Lần           150,000
45 Nha lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm loại 2 Lần           200,000
46 Nha lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm loại 3 Lần           250,000
47 Nha lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm loại 4 Lần           300,000
48 Nha lưới đệm hàm Lần           400,000
49 Nha máng tẩy loại 1 Cái           150,000
50 Nha máng tẩy loại 2 Cái           200,000
51 Nha mão và cầu răng sứ kim loại Lần       1,200,000
52 Nha nạo lợi túi 01 sextant Lần           100,000
53 Nha nhổ chân răng loại 1 Cái           250,000
54 Nha nhổ chân răng loại 2 Lần           250,000
55 Nha nhổ chân răng loại 3 Lần           250,000
56 Nha nhổ răng mọc lạc chỗ Cái           500,000
57 Nha nhổ răng sửa gây tê chích loại 1 Lần             50,000
58 Nha nhổ răng sửa gây tê chích loại 2 Lần           100,000
59 Nha nhổ răng sữa gây tê thoa loại 1 Cái             30,000
60 Nha nhổ răng sửa gây tê thoai loại 2 Cái             50,000
61 Nha nhổ răng vĩnh viễn có khoan xương Cái           300,000
62 Nha nhổ răng vĩnh viễn nhiều chân khó Cái           250,000
63 Nha phẫu thuật nhổ răng đơn giản Cái           150,000
64 Nha phẫu thuật nhổ răng khó Cái           500,000
65 Nha phục hình răng cố định – mão full kim loại Cái           500,000
66 Nha phục hình răng cố định – răng sứ Cercen Cái       4,500,000
67 Nha phục hình răng cố định – răng sứ mỹ Cái       1,000,000
68 Nha phục hình răng cố định – răng sứ titan Cái       1,800,000
69 Nha phục hình răng cố định – răng sứ Veneer Lần           800,000
70 Nha phục hình răng tháo lắp – răng Excellent Cái           350,000
71 Nha phục hình răng tháo lắp – răng Mỹ Cái           250,000
72 Nha phục hình răng tháo lắp – răng Nhật Cái           200,000
73 Nha phục hình răng tháo lắp – răng sứ Lần           500,000
74 Nha phục hình răng tháo lắp – răng Việt Nam Cái           150,000
75 Nha tẩy trắng răng tại ghế độ 1 Lần       2,000,000
76 Nha tẩy trắng răng tại ghế độ 2 Lần       2,500,000
77 Nha tẩy trắng răng tại nhà độ 1 Lần       1,500,000
78 Nha tẩy trắng răng tại nhà độ 2 Lần       2,000,000
79 Nha Tp cắt chóp chân răng 01 chân Cái           800,000
80 Nha Tp cắt thắng, u lợi khe Cái           300,000
81 Nha Tp gõ gai xương Cái           500,000
82 Nha Tp nhổ nhiều răng điều chỉnh sóng hàm trên 04 răng Lần           500,000
83 Nha Tp nhổ nhiều răng điều chỉnh sóng hàm trên 10 răng Lần       1,000,000
84 Nha Tp răng khôn lệch Cái           500,000
85 Nha Tp răng khôn ngầm Cái           800,000
86 NHA TRÁM BÍT HỐ RÃNH Lần           100,000
87 Nha trám composite cắm chốt loại 1 Lần           200,000
88 Nha trám Composite cắm chốt loại 2 Lần           300,000
89 Nha trám Composite đắp mặt răng loại 1 Lần           300,000
90 Nha trám Composite đắp mặt răng loại 2 Lần           350,000
91 Nha trám Composite xoang I – IV loại 1 Lần           150,000
92 Nha trám composite xoang I – IV loại 2 Lần           300,000
93 Nha trám răng sâu ngà (GIC xoang I) loại 1 Lần           400,000
94 Nha trám răng sâu ngà (GIC xoang I) loại II Lần           300,000
95 Nha trám răng sâu ngà (GIC xoang I) loại III (không BHYT) Lần           300,000
96 Nha trám răng sâu ngà (GIC xoang II – V) loại 1 Lần           300,000
97 Nha trám răng sâu ngà (GIC xoang II – V) loại II Cái           300,000
98 Trám răng và đặt thuốc Lần           300,000