BIỂU PHÍ KHÁM BỆNH
STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 DV Khám Da liễu Lần                               150,000
2 DV Khám cấp cứu Lần                               200,000
3 DV khám nhi Lần                               200,000
4 DV Khám Mắt Lần                               150,000
5 DV Khám thai Lần                               200,000
6 DV Khám Răng Hàm Mặt Lần                               150,000
7 DV Khám Ngoại Tổng quát Lần                               150,000
8 DV Khám nội tổng quát Lần                               150,000
9 DV Khám Sản / Phụ khoa Lần                               180,000
10 DV Khám Tai mũi họng Lần                               150,000
11 DV Khám theo yêu cầu Lần                               300,000
12 Khám sức khỏe cho bé đi học Lần                               100,000
13 Phụ thu cấp lại thẻ xanh Lần                                 50,000
14 Phụ thu tiền khám Lần                                 20,000
15 Khám sức khỏe người nước ngoài Lần                               300,000
16 Khám Tổng Quát thẻ xanh (Nội-Ngoại-Mắt-TMH-RHM) + phí cấp thẻ Lần                               500,000
17 DV Bác sĩ và điều dưỡng đến khám tại nhà>5km Lần                           1,200,000
18 DV Bác sĩ và điều dưỡng đến khám tại nhà<5km Lần                           1,000,000
19 DV Bác sĩ khám và đón bệnh nhân tại nhà < 5km Lần                               500,000
20 DV Bác sĩ khám và đón bệnh nhân tại nhà > 5km Lần                               700,000
21 DV điều dưỡng đón bệnh nhân tại nhà < 5km Lần                               250,000
22 DV điều dưỡng đón bệnh nhân tại nhà > 5km Lần                               350,000
23 DV điều trị cấp cứu sau 4 giờ (1 giờ) Lần                               200,000
24 DV điều trị Cấp cứu Lần                               500,000
25 DV điều trị Cấp cứu ≥ 3 giờ Lần                               300,000
26 DV điều trị cấp cứu hồi sức Lần                           1,000,000
27 DV đo SPO2 (1 lần) Lần                                 30,000
28 DV đo SPO2 (ngày) Ngày                               100,000
29 DV Khám bệnh theo form du học Lần                               500,000
30 DV Khám làm di chúc Lần                               450,000
31 DV Khám sức khỏe để đi nước ngoài Lần                               500,000
32 DV Khám sức khỏe tuyển dụng, tuyển sinh Lần                               150,000