BIỂU PHÍ  CHỤP XQUANG
STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 XQ Chụp ổ răng Lần 130,000
2 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] Lần 160,000
3 XQ – Bàn chân 2 tư thế Lần 150,000
4 XQ – Cột sống Cổ- thẳng – nghiêng – chếch 3/4 bên 2 phim Lần 320,000
5 XQ – Khớp gối 2 tư thế Lần 160,000
6 XQ – Khớp vai 1 tư thế Lần 130,000
7 XQ – Phổi nghiêng Lần 130,000
8 XQ – Phổi thẳng Lần 130,000
9 XQ – Water (Xương gà má, hốc mắt) Lần 130,000
10 XQ – Xương bả vai 1 tư thế Lần 130,000
11 XQ Cổ chân thẳng nghiêng Lần 160,000
12 XQ Cổ tay thẳng nghiêng Lần 150,000
13 XQ- cột sống cổ chếch hai bên Lần 160,000
14 XQ- cột sống cổ thẳng nghiêng Lần 160,000
15 XQ Cột sống cùng cụt thẳng nghiêng Lần 160,000
16 XQ Cột sống thắt lưng thẳng nghiêng Lần 160,000
17 XQ cột sống ức ngực thẳng nghiêng Lần 160,000
18 XQ- hàm chếch một bên Lần 130,000
19 XQ- Hirtz Lần 130,000
20 XQ- khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên Lần  320,000
21 XQ- khớp háng nghiêng Lần 130,000
22 XQ khớp háng thẳng nghiêng Lần 160,000
23 XQ- khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 160,000
24 XQ- khớp thái dương hàm Lần 130,000
25 XQ- khớp vai thẳng Lần 130,000
26 XQ- mặt thẳng nghiêng Lần 160,000
27 XQ Maxille Defile 1 bên Lần 130,000
28 XQ- ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên Lần 130,000
29 XQ- ngực thẳng Lần 130,000
30 XQ- đỉnh phổi ưỡn Lần 130,000
31 XQ- Schuller 2 tai Lần 160,000
32 XQ Sọ thẳng Lần 130,000
33 XQ- sọ thẳng nghiêng Lần 160,000
34 XQ sọ thế Towne (xem xương chẩm) Lần 130,000
35 XQ- sọ tiếp tuyến Lần 130,000
36 XQ Tim phổi nghiêng Lần 130,000
37 XQ- xương bả vai thẳng nghiêng Lần 160,000
38 XQ- xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
39 XQ- xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 150,000
40 XQ- xương cẳng chân thẳng nghiêng Lần 160,000
41 XQ- xương cẳng tay thẳng nghiêng Lần 160,000
42 XQ- xương cánh tay thẳng nghiêng Lần 160,000
43 XQ- xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến Lần 130,000
44 XQ xương đòn thẳng hoặc chếch Lần 130,000
45 XQ xương đòn thẳng nghiêng Lần 160,000
46 XQ- xương đùi thẳng nghiêng Lần 160,000
47 XQ- xương ức thẳng, nghiêng Lần 160,000
48 Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 160,000